Centos 6 ve 7 ye yum ile nginx kurulumu

Centos sürümlerine bir şey kurmanın en kolay yolu bildiğiniz yum instal birşey yazmaktır. Fakat Centos 6 veya 7 de varsayılan repoda nginx olmadığı için yum install nginx komutu sonuçunda hiçbir şey olmayacak, nginx kurulmayacaktır. Bunun için ilk başta nginx reposunu indirip yum repo kütüphanesine dahil ediyoruz.

Centos 6 için:

wget http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm
rpm -ivh nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

Centos 7 için:

wget https://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
rpm -ivh nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Yazdığımız nginx artık yum a dahil edilmiş olacaktır.

yum install nginx

yazarak nginx kurulumumuzu gerçekleştiriyoruz.

chkconfig nginx on

yazarak da nginx in sistem açılışında otomatik başlamasını tanımlıyoruz.
Bundan sonrasında ise nginxi başlatıyoruz

service nginx start

ayrıca “start” yerine status restart, stop, reload, configtest gibi komut seçeneklerini de bulunmaktadır. restart: yenidenn başlatır. stop: servisi durdurur. reload: nginx config dosyalarında yaptığınız değişiklikleri yeniden başlatmadan uygular. configtest: nginx config dosyalarının doğru olup olmadığını denetler, config de bir hata olursa nginx başlamayacaktır. yaptığınız değişiklikler sonra service nginx configtest yazarak düzenlemeye doğru yapıp yapmadığınızı test edebilirsiniz.
Nginx servisini başlattıktan sonra http://ipadresiniz yazdığını nginx in default sayfası çıkacaktır. eğer çıkmıyorsa nginx başlamamış, sunucunuzdaki firewall 80 portunu engelliyor veya 80 portu başka bir servis tarafından kullanılıyor olabilir olabil
nginx durumunu service nginx status yazarak grebilirsiniz. eğer nginx çalışıyorsa 80 portunu başka bir servisin kulandıp kullanmadığını görmek için

netstat -tulpn | grep :80

aşağıdaki gibi bir sonuç çıkıyorsa 80 portu nginx tarafından kullanılıyordur. yani burda bir sorun yok.
pre class=”EnlighterJSRAW” data-enlighter-language=”shell” data-enlighter-theme=”classic”>tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 15373/nginx
son ihtimal olarak 80 portunun firewall tarafından engelli olabileceği
bunun içinde aşağıdaki komutları sırayla uyguluyoruz.
pre class=”EnlighterJSRAW” data-enlighter-language=”shell” data-enlighter-theme=”classic”>iptables -A INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 80 -j ACCEPT
service iptables restart/pre>
şimdilik bu kadar daha sonrasında php-fpm, mysql ve phpmyadmin kurulumlarını anlatan yazılarım gelecektir.

Tarih:CentosnginxPHP